«Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.»

 

Ο ισχύων ορισμός της Υγείας περιλαμβάνεται στον πρόλογο του καταστατικού του ΠΟΥ. Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Υγεία (Νέα Υόρκη, 19-22 Ιουνίου 1946), τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 1948 και παραμένει αναλλοίωτος.

Ο ρόλος της αναπνοής στην επίτευξη της παραπάνω συνθήκης είναι κεντρικός. Από την αρχαιότητα ακόμη, ο Ιπποκράτης και στη συνέχεια ο Κλαύδιος Γαληνός συσχέτισαν τον τρόπο αναπνοής με τις επιμέρους καταστάσεις υγείας. Στην άλλη μεριά του πλανήτη, όταν άρχισαν να αναπτύσονται οι τεχνικές του διαλογισμού, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της αναπνοής.

Σήμερα, το International Breathwork Foundation ορίζει:

«Breathwork είναι το βιωματικό πεδίο μελέτης και πρακτικής που περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών αναπνοής που χρησιμοποιούνται ατομικά και σε ομάδες, για να καλλιεργηθεί η αυτογνωσία και η ενίσχυση της σωματικής, συναισθηματικής, γνωστικής ή πνευματικής ευεξίας.»

 

Η αναπνοή είναι το μέσο για να μεταβούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας.