Σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον, ο ενδιαφερόμενος αποκτά αρχικά επίγνωση της αναπνοής του μέσα από απλές αναπνευστικές ασκήσεις. Η μεταφορά της συγκέντρωσης στην αναπνοή επιτρέπει την αναγνώριση μπλοκαρισμάτων στον αναπνευστικό μηχανισμό και την εστίαση στον παρόντα χρόνο.

Ακολουθεί συνδυασμός προφορικών και γραπτών ασκήσεων αυτεπίγνωσης, συζήτησης, ερωτηματολογίων και ασκήσεων αναπνοών. Επίσης, γίνεται εφαρμογή κυκλικής αναπνοής διάρκειας μιας ώρας (rebirthing breathwork). Ο ενδιαφερόμενος ξαπλώνει σε μια άνετη θέση και με κλειστά μάτια ξεκινάει να αναπνέει κυκλικά (χωρίς παύση μεταξύ εισπνοής και εκπνοής) για μια ώρα. Σταδιακά μεταβαίνει σε μια κατάσταση αυξημένης επίγνωσης και αισθητικότητας (non-ordinary state of conscioussness) και όταν ολοκληρωθεί η εμπειρία επιστρέφει στην κανονική κατάσταση με την υποστήριξη του breathworker.

Η κάθε συνεδρία είναι διαφορετική και προσαρμόζεται στις ανάγκες και την κατάσταση του ενδιαφερόμενου και η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη και σε συμφωνία με τις προθέσεις του.

Η ατομική συνεδρία διαρκεί συνήθως 2-2,5 ώρες και λειτουργεί βιωματικά από την πρώτη κιόλας φορά.

Μετά τη συμμετοχή σε έξι περίπου συνεδρίες (ατομικές ή ομαδικές), ο ενδιαφερόμενος ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο συνεδριών. 

Η συχνότητα και το είδος των συνεδριών (ατομικές/ ομαδικές/ workshop) καθορίζεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες του συμμετέχοντα.

Στόχος των συνεδριών είναι η αποφόρτιση των αρνητικών φορτίων σε όλα τα επίπεδα, η ανάληψη ευθύνης για την υγεία και η ενσωμάτωση όλων των τεχνικών στην καθημερινότητα.