«Υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, νοητικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία νόσου ή αναπηρίας.»

 

Ο ισχύων ορισμός της Υγείας περιλαμβάνεται στον πρόλογο του καταστατικού του ΠΟΥ. Υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη για την Υγεία (Νέα Υόρκη, 19-22 Ιουνίου 1946), τέθηκε σε ισχύ στις 7 Απριλίου 1948 και παραμένει αναλλοίωτος.

Ο ρόλος της αναπνοής στην επίτευξη της παραπάνω συνθήκης είναι κεντρικός. Από την αρχαιότητα ακόμη, ο Ιπποκράτης και στη συνέχεια ο Κλαύδιος Γαληνός συσχέτισαν τον τρόπο αναπνοής με τις επιμέρους καταστάσεις υγείας. Στην άλλη μεριά του πλανήτη, όταν άρχισαν να αναπτύσονται οι τεχνικές του διαλογισμού, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της αναπνοής.

Σήμερα, το International Breathwork Foundation ορίζει:

«Breathwork είναι το βιωματικό πεδίο μελέτης και πρακτικής που περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών αναπνοής που χρησιμοποιούνται ατομικά και σε ομάδες, για να καλλιεργηθεί η αυτογνωσία και η ενίσχυση της σωματικής, συναισθηματικής, γνωστικής ή πνευματικής ευεξίας.»

Με τον όρο Αναπνευστική Αγωγή εννοείται η πορεία βελτίωσης της αναπνευστικής λειτουργίας με αισθητά αποτελέσματα και οφέλη. Στόχος της Αναπνευστικής Αγωγής είναι η προαγωγή της ευζωίας και της ευρυθμίας, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού, η αντιμετώπιση συμπτωμάτων και χρόνιων καταστάσεων υγείας, η πιο λειτουργική διαχείριση και καταπολέμηση του άγχους και των συναισθηματικών φορτίσεων, η ηρεμία και η αναζωογόνηση.

 

Η αναπνοή είναι το μέσο για να μεταβούμε σε ένα καλύτερο επίπεδο υγείας.

Η αναπνοή είναι συνδεδεμένη με την ομαλή και αρμονική λειτουργία

του οργανισμού μας. 

Όσο τη βελτιώνουμε τόσο προάγουμε την υγεία μας,

ζούμε καλύτερα.

Ένα φυσικό και ισχυρό εργαλείο, διαθέσιμο σε όλους κάθε στιγμή.

Αναπνέουμε ασταμάτητα. Αν το αξιοποιήσουμε, τα οφέλη είναι πολλαπλά,

 το αποτέλεσμα πραγματικά ελπιδοφόρο.