Με τη σκέψη ότι με κάθε μας επιλογή εκφράζουμε κάτι από τον εαυτό μας

στην ερώτηση «ατομική ή ομαδική συνεδρία;»

η απάντηση είναι αυστηρά προσωπική.

 

Μοναδικός δρόμος

η συνθήκη εκείνη που για την κάθε μια και τον κάθε έναν από εμάς

είναι η ιδανικότερη

για να πραγματοποιήσουμε το ακριβώς επόμενό μας βήμα.

 

Παρακάτω, αναφέρουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της κάθε δυνατότητας

με σκοπό

να ισχυροποιηθεί η πραγματική σας ανάγκη,

 

να έρθει στο οπτικό σας πεδίο το υλοποιήσιμο.