Ομαδικές συνεδρίες Rebithing Breathwork

Σε όσους δεν επιθυμούν την ένταξή τους σε ομάδα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ομαδικές συνεδρίες rebirthing breathwork διάρκειας 100’.