Ατομικές συνεδρίες Rebirthing Breathwork

 

To Rebirthing Breathwork (κυκλική, ρινική αναπνοή) είναι μια απλή και εντυπωσιακά αποτελεσματική τεχνική συνειδητών αναπνοών.

Η εφαρμογή της κυκλικής αναπνοής δίνει τη δυνατότητα μετάβασης σε μια κατάσταση αυξημένης επίγνωσης. Ο ενδιαφερόμενος αποκτά πρόσβαση στην κυτταρική του μνήμη και ενεργοποιεί την έμφυτη ικανότητα αυτοϊασης.

Περιοριστικές πεποιθήσεις, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφορών, συναισθηματικές εντάσεις και πληθώρα συμπτωμάτων σταδιακά αποβάλλονται καθώς εξαλείφονται τα αίτιά τους (το «ενεργειακό αποτύπωμά» τους) από την κυτταρική μνήμη.

Πρόκειται για μία τεχνική που δεν πραγματοποιείται μέσω της νοητικής προσέγγισης (αναγνώριση, κατανόηση, ανάλυση, περιγραφή). Η ολοκλήρωση περίπου έξι (6) συνεδριών εφοδιάζει τον ενδιαφερόμενο με ανατροφοδότηση, επιτυγχάνεται πληρέστερη κατανόηση της τεχνικής και οι «εσωτερικές» αντιδράσεις μειώνονται σημαντικά.

Η ατομική συνεδρία διαρκεί μια ώρα και σαράντα λεπτά (1.40’). Ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται σε μια άνετη θέση (συνήθως ξαπλωμένος) και αποκτά αρχικά επίγνωση της αναπνοής του μέσα από απλές αναπνευστικές ασκήσεις. Εστιάζει στον παρόντα χρόνο και στη συνέχεια εφαρμόζει την κυκλική αναπνοή. 

Η συνεδρία ολοκληρώνεται με σύντομη χαλάρωση.